Úvod > Aktuality
AKTUALITYJubileum 100. stroj ZAGO v Česku.

25. 11. 2015
Předání jubilejního 100. kusu drtícího a mísícího vozu na území České republiky proběhlo v rámci dodání nového vybavení kompostárny v Litomyšli. Celková hodnota dodaných strojů je 7 661 980 korun včetně DPH a má napomoci nejen zkvalitnění nakládání s biodpady, ale i navýšení kapacity tohoto zpracovatelského místa. Oficiální předání zakoupené technologie se uskutečnilo 19.listopadu přímo v areálu kompostárny. Přítomni byli zástupci radnice Města Litomyšl, naší společnosti i budoucího provozovatele – společnosti Městských služeb Litomyšl.

Technologie byla dodána na základě požadavků města a následného výběrového řízení. Skladba dodaného vybavení je důsledkem trendu, který se osvědčil a v poslední době převažuje, je jím jednoznačně zajištění té nejvyšší kvality produktu při úspoře dalších nákladů na provoz kompostárny. Například v Litomyšli postačí k zajištění veškerého provozu (pochopitelně kromě svozu kontejnerů) pouze jeden pracovník. Základem dodané technologické linky je drticí a mísicí vůz ZAGO Ecogreen 11 SD GRU a město Litomyšl je jubilejním stým vlastníkem podobného zařízení, které naše společnost dodala na území České republiky.

Jak ukazují zkušenosti z praxe, v provozech se střední a vyšší kapacitou se rozhodně vyplácí vyšší vstupní investice do drtícího a mísicího vozu této kategorie. Ten zabezpečí nejen kvalitní přípravu vstupního materiálu, který je dále zpracováván v pásových hromadách, či vacích, ale i jeho svoz a nakládku. Snižuje se tak potřeba další lidské pracovní síly, manipulace je jednodušší, vstupní materiál má stabilní konzistenci a provozní náklady se snižují.

Dodaný drticí a mísicí vůz zvládne zpracování dřevního materiálu do průměru 20 centimetrů, má kapacitu 11 m3, což je adekvátní k předpokládanému zpracovávanému množství vstupního materiálu. Je vybaven hydraulickou podávací rukou Icarbazzoli s možností otáčení o 400 stupňů, současně sklopnou pro transport do tvaru “Z“ a zadní nakládací rampou pro manuální nakládku.

Na pořízení tohoto vybavení se podařilo získat finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí, které pokrývají 90 % celkových nákladů. Nákup nového vybavení spočíval v pořízení traktoru John Deere 6115 M s čelním nakladačem, dále byl zakoupen již zmíněný drticí a mísicí vůz ZAGO Ecogreen 11 SD GRU, překopávač kompostu TPK 300, rotační bubnový třídič Ecogreen Screener 1200 Compact, krycí textilie a teploměr s vlhkoměrem.

FOTOGALERIE: